Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Монтебразит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Монтебразит — образци [изглед галерия]


Късен първичен и вторичен минерал в зонирани гранитни пегматити; може да бъде литиева руда (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са сравнително редки.
Монтебразит — образец 0542
0542
Франция

Монтебразит — образци — 1
страница 1