Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Кварц


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Кварц — образци [изглед галерия]


Кварцът е най-често срещаният минерал намиран на повърхността на Земята. В хидротермални жили, епитермални до алпийски; характерен за гранити и гранитни пегматити; в пясъчници и кварцити, по-малко в други видове скали; в хидротермални метални залежи. Чест в карбонатни скали; остатъчен минерал в почви и седименти (Anthony et al., 2001—2005). Известни са фасетирани образци с тегло от 7000 карата (Arem, 1987: 159).
Аметист — образец 0675
0675
без точно находище
Аметист — образец 0676
0676
без точно находище
Аметист — образец 0678
0678
без точно находище
Аметист — образец 0679
0679
без точно находище
Аметист — образец 0681
0681
без точно находище
Аметист — образец 0703
0703
без точно находище
Аметист — образец 0706
0706
без точно находище
Аметист — образец 0467
0467
без точно находище
Аметист — образец 0753
0753
Бразилия
Аметист — образец 0085
0085
Уругвай

Кварц — образци — 229
страница 1 от 23 следваща последна