Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Индошинит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Индошинит — образци [изглед галерия]


Тип тектит, срещащ се в Югоизточна Азия.
Индошинит — образец 0729
0729
без точно находище

Индошинит — образци — 1
страница 1