Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Опушен кварц


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Опушен кварц — образци [изглед галерия]


Опушено сив, кафяв до черен кварц, оцветен от алуминий-базирани и предизвикани от облъчване цветни центрове.
Опушен кварц — образец 0362
0362
Бразилия
Опушен кварц — образец 0674
0674
Бразилия
Опушен кварц — образец 0251
0251
без точно находище
Опушен кварц — образец 0682
0682
Бразилия
Опушен кварц — образец 0202
0202
Бразилия
Опушен кварц — образец 0204
0204
без точно находище
Опушен кварц — образец 0350
0350
без точно находище
Опушен кварц — образец 0359
0359
Бразилия
Опушен кварц — образец 0401
0401
Бразилия
Опушен кварц — образец 0719
0719
Бразилия

Опушен кварц — образци — 12
страница 1 от 2 следваща последна