Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Цитрин


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Цитрин — образци [изглед галерия] (страница 2)


Жълта до жълто-оранжева или жълто-зелена разновидност на кварца. Естественият цитрин е много рядък. Големи количества аметист, обикновено с по-ниско качество, се нагряват, за да го превърнат в жълт или оранжев цвят и се продават като ‘цитрин’.
Цитрин — образец 0470
0470
Танзания
Цитрин — образец 0712
0712
Танзания
Цитрин — образец 0241
0241
Бразилия
Цитрин — образец 0116
0116
Бразилия
Цитрин — образец 0710
0710
Бразилия
Цитрин — образец 0114
0114
Бразилия
Цитрин — образец 0074
0074
Бразилия
Цитрин — образец 0207
0207
Бразилия

Цитрин — образци — 18
първа предишна страница 2 от 2