Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Бингамит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Бингамит — образци [изглед галерия]


Разновидност на халцедона с включeния от гьотит и/или хематит.
Бингамит — образец 0317
0317
САЩ
Бингамит — образец 0332
0332
САЩ

Бингамит — образци — 2
страница 1