Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Цимофан


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Цимофан — образци [изглед галерия]


Разновидност на хризоберила; проявява лъскавина, причинена от микроскопични тръбовидни кухини или игловидни включeния от рутил в паралелна на c-оста ориентация.
Цимофан — образец 0455
0455
Шри Ланка

Цимофан — образци — 1
страница 1