Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Махагонов обсидиан — образец 0761, снимка © НПМ
Махагонов обсидиан — образец 0761, снимка © НПМ

Махагонов обсидианобразец 0761

Произход

Южна Америка
Аржентина
Махагонов обсидиан — образец 0761, карта на находището
Данни

Тегло: 1.81 ct; размери: 7.47 | 6.39 | 4.75 mm; форма: правоъгълник; цвят: тъмночервен; чистота: непрозрачен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; дизайн ‘Rectangulum Cab’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Махагонов обсидиан — образец 0735Махагонов обсидиан — образец 0760

Още информация от ‘Класификация’


Кафеникава разновидност на обсидиана.