Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Пироп


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Пироп — образец 0662, снимка © НПМ
Пироп — образец 0662, снимка © НПМ

Пиропобразец 0662

Произход

Западна Африка
Кот д’Ивоар
Пироп — образец 0662, карта на находището
Данни

Тегло: 0.21 ct; размери: 4.61 | 2.35 | 1.86 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено тъмночервен; наситен; чистота: леко включен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Леко включен образец; дизайн ‘Octangulum’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Пироп — образец 0050

Още информация от ‘Класификация’