Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Меланит — образец 0634, снимка © НПМ
Меланит — образец 0634, снимка © НПМ

Меланитобразец 0634

Произход

без точно находище [Африка]
Данни

Тегло: 0.54 ct; размери: 5.72 | 4.96 | 2.98 mm; форма: шестоъгълник; цвят: черен; чистота: непрозрачен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; дизайн ‘Hexamixtum S 41-32’ [ъгълът на короната променен на 21.00], отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Меланит — образец 0067Меланит — образец 0515Меланит — образец 0517Меланит — образец 0641Меланит — образец 0645

Още информация от ‘Класификация’


От гръцката дума μελανός (меланос), ‘черен’. Черна, съдържаща титан, разновидност на граната андрадит.