Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Авантюрин — образец 0624, снимка © НПМ
Авантюрин — образец 0624, снимка © НПМ

Авантюринобразец 0624

Произход

Южна Америка
Бразилия
Авантюрин — образец 0624, карта на находището
Данни

Тегло: 3.29 ct; размери: 11.95 | 9.78 | 3.86 mm; форма: овал; цвят: умерено тъмно много леко синкаво зелен; много леко сивкав; чистота: полупрозрачен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; шлифовка стил кабошон.

Други образци
Авантюрин — образец 0159Авантюрин — образец 0161

Още информация от ‘Класификация’


Скала; кварц с включeния от фуксит (хромов мусковит, зеленикава разновидност на мусковита).