Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Нефрит — образец 0598, снимка © НПМ
Нефрит — образец 0598, снимка © НПМ

Нефритобразец 0598

Произход

Северна Азия
Русия, Сибирски федерален окръг, Източен Саян
Нефрит — образец 0598, карта на находището
Данни

Тегло: 2.79 ct; размери: 7.97 | 7.96 | 5.26 mm; форма: кръг; цвят: умерено тъмно жълтеникавозелен; наситен; чистота: полупрозрачен; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; шлифовка стил кабошон.

Още информация от ‘Класификация’


Скала, съдържаща масивни амфиболи от серията фероактинолит-тремолит.