Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хромдравит — образец 0559, снимка © НПМ
Хромдравит — образец 0559, снимка © НПМ

Хромдравитобразец 0559

Произход

Източна Африка
Танзания
Хромдравит — образец 0559, карта на находището
Данни

Тегло: 0.16 ct; размери: 4.12 | 4.13 | 2.05 mm; форма: възглавница триъгълник; цвят: умерено тъмнозелен; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘99Simp’ на Джим Фенлисън [ъгълът на павилиона променен на 41.00; пропускайки 43.00 при короната], отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Хромдравит — образец 0525

Още информация от ‘Класификация’


Някои източници сочат, чe ‘хромтурмалинът’ всъщност представлява минерала хромдравит.