Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Монтебразит — образец 0542, снимка © НПМ
Монтебразит — образец 0542, снимка © НПМ

Монтебразитобразец 0542

Произход

Европа
Франция
Монтебразит — образец 0542, карта на находището
Данни

Тегло: 0.39 ct; размери: 5.48 | 4.77 | 2.96 mm; форма: шестоъгълник; цвят: умерено светло жълтеникавозелен; леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Hexamixtum S 41-32’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Още информация от ‘Класификация’


Късен първичен и вторичен минерал в зонирани гранитни пегматити; може да бъде литиева руда (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са сравнително редки.