Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хромдравит — образец 0525, снимка © НПМ
Хромдравит — образец 0525, снимка © НПМ

Хромдравитобразец 0525

Произход

Източна Африка
без точно находище
Хромдравит — образец 0525, карта на находището
Данни

Тегло: 1.12 ct; размери: 7.78 | 4.91 | 3.53 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено тъмнозелен; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра степенчат стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Други образци
Хромдравит — образец 0559

Още информация от ‘Класификация’


Някои източници сочат, чe ‘хромтурмалинът’ всъщност представлява минерала хромдравит.