Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Актинолит — образец 0261, снимка © НПМ
Актинолит — образец 0261, снимка © НПМ

Актинолитобразец 0261

Произход

Източна Африка
Танзания
Актинолит — образец 0261, карта на находището
Данни

Тегло: 0.96 ct; размери: 6.58 | 6.48 | 2.76 mm; форма: кръг; цвят: умерено жълтеникавозелен; леко сивкав; чистота: полупрозрачен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; шлифовка стил кабошон с ефект котешко око.

Други образци
Актинолит — образец 0260Актинолит — образец 0075

Още информация от ‘Класификация’


Продукт на регионален или контактен метаморфизъм на магнезиев карбонат, мафични или ултрамафични скали (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.