Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хердерит — образец 0201, снимка © НПМ
Хердерит — образец 0201, снимка © НПМ

Хердеритобразец 0201

Произход

Южна Америка
Бразилия
Хердерит — образец 0201, карта на находището
Данни

Тегло: 1.49 ct; размери: 8.38 | 5.89 | 4.42 mm; форма: овал; цвят: умерено светло жълтеникавозелен; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка.

Още информация от ‘Класификация’


Къснохидротермален минерал в гранитни пегматити (Arem, 1987: 111). Фасетираните образци са много редки.