Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Бовенит — образец 0152, снимка © НПМ
Бовенит — образец 0152, снимка © НПМ

Бовенитобразец 0152

Произход

Северна Америка
САЩ, Род Айлънд
Бовенит — образец 0152, карта на находището
Данни

Тегло: 5.12 ct; размери: 14.07 | 10.03 | 4.85 mm; форма: овал; цвят: умерено жълт; много леко кафеникав; чистота: полупрозрачен; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; много добра шлифовка стил кабошон.

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на антигорита; първоначално описан от Род Айлънд, САЩ.