Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Демантоид — образец 0143, снимка © НПМ
Демантоид — образец 0143, снимка © НПМ

Демантоидобразец 0143

Произход

Южна Африка
Намибия
Демантоид — образец 0143, карта на находището
Данни

Тегло: 0.13 ct; размери: 2.99 | 2.97 | 2.08 mm; форма: кръг; цвят: умерено жълтеникавозелен; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра смесен стил шлифовка.

Други образци
Демантоид — образец 0240

Още информация от ‘Класификация’


От архаичната немска дума ‘Demant’, означаваща ‘диамант’, в алюзия за много силния му блясък, наподобяващ този на диамант. Зелена разновидност на андрадита.