Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Антигорит — образец 0110, снимка © НПМ
Антигорит — образец 0110, снимка © НПМ

Антигоритобразец 0110

Произход

Южна Азия
Афганистан
Антигорит — образец 0110, карта на находището
Данни

Тегло: 14.74 ct; размери: 19.35 | 14.71 | 7.35 mm; форма: овал; цвят: тъмнозелен; чистота: полупрозрачен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; шлифовка стил кабошон.

Други образци
Антигорит — образец 0144Антигорит — образец 0296Антигорит — образец 0155Антигорит — образец 0149Антигорит — образец 0151Антигорит — образец 0158

Още информация от ‘Класификация’


Обикновено замества ултрамафични скали; като заместващ на силициеви доломитни скали по протежение на контактите с диабазови пластове (Anthony et al., 2001—2005).