Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Амазонит — образец 0100, снимка © НПМ
Амазонит — образец 0100, снимка © НПМ

Амазонитобразец 0100

Произход

Южна Америка
Бразилия
Амазонит — образец 0100, карта на находището
Данни

Тегло: 6.92 ct; размери: 12.10 | 12.09 | 6.39 mm; форма: кръг; цвят: умерено много наситено синкаво зелен; леко сивкав; чистота: полупрозрачен; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; шлифовка стил кабошон.

Други образци
Амазонит — образец 0101

Още информация от ‘Класификация’


Зелена до синьо-зелена разновидност на микроклина. Цветът обикновено е причинен от повишено съдържание на олово.