Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Гадолинит — образец 0087, снимка © НПМ
Гадолинит — образец 0087, снимка © НПМ

Гадолинитобразец 0087

Произход

Европа
Норвегия
Гадолинит — образец 0087, карта на находището
Данни

Тегло: 2.21 ct; размери: 8.45 | 6.45 | 3.48 mm; форма: осмоъгълник; цвят: черен; чистота: непрозрачен; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Чист, непрозразен образец; много добра степенчат стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.

Още информация от ‘Класификация’


В гранит и алкални гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.