Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Актинолит — образец 0075, снимка © НПМ
Актинолит — образец 0075, снимка © НПМ

Актинолитобразец 0075

Произход

Южна Азия
Шри Ланка
Актинолит — образец 0075, карта на находището
Данни

Тегло: 1.48 ct; размери: 8.60 | 6.60 | 4.32 mm; форма: овал; цвят: тъмно жълтеникавозелен; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка; добре полиран. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.

Други образци
Актинолит — образец 0260Актинолит — образец 0261

Още информация от ‘Класификация’


Продукт на регионален или контактен метаморфизъм на магнезиев карбонат, мафични или ултрамафични скали (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.