Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Енстатит — образец 0046, снимка © НПМ
Енстатит — образец 0046, снимка © НПМ

Енстатитобразец 0046

Произход

Източна Африка
Танзания
Енстатит — образец 0046, карта на находището
Данни

Тегло: 2.98 ct; размери: 11.46 | 6.06 | 5.18 mm; форма: осмоъгълник; цвят: тъмно червеникавооранжев; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; отлична смесен стил шлифовка. Префасетиран от Multicolour Gems Ltd.

Още информация от ‘Класификация’


В перидотити, ултрамафични включeния в алкални оливинови базалти и кимберлити; в регионално метаморфозирали скали; чест в хондрити, ахондрити и железни метеорити (Anthony et al., 2001—2005).