Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Бразилианит — образец 0002, снимка © НПМ
Бразилианит — образец 0002, снимка © НПМ

Бразилианитобразец 0002

Произход

Южна Америка
Бразилия, Минас Жерайс, Риу Доси, Дивино дас Ларанжейрас, Линополис
Бразилианит — образец 0002, карта на находището
Данни

Тегло: 0.53 ct; размери: 5.49 | 5.45 | 3.30 mm; форма: кръг; цвят: умерено светло жълтеникавозелен; леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра шлифовка стил брилянт. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.

Други образци
Бразилианит — образец 0127

Още информация от ‘Класификация’


Хидротермален минерал в богати на фосфати зони на гранитни пегматити; също в метамормофозирали седиментни залежи (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са редки.