Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Ахат — образец 0393Ахат — образец 0393

Тегло: 2.53 ct; размери: 14.24 | 7.90 | 3.14 mm; форма: маркиз; цвят: тъмно червеникавооранжев. Чист образец; много добра шлифовка стил кабошон.
Гранат малая — образец 0398Гранат малая — образец 0398

Тегло: 0.13 ct; размери: 3.02 | 2.98 | 1.94 mm; форма: кръг; цвят: светлооранжев; наситен. Много чист образец; добра шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Гранат малая — образец 0399Гранат малая — образец 0399

Тегло: 0.20 ct; размери: 3.51 | 3.47 | 2.21 mm; форма: кръг; цвят: умерено светло наситено пурпурно червен; леко кафеникав. Много чист образец; добра шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Андезин — образец 0410Андезин — образец 0410

Тегло: 0.42 ct; размери: 4.99 | 4.94 | 3.24 mm; форма: кръг; цвят: умерено червен; наситен. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Препоръчано
Кианит

— В гнайси, шисти, включени пегматити и кварцови жили, от регионален метаморфизъм на седиментни скали (Anthony et al., 2001—2005).

Образец на снимката

Кианит — образец 0481тегло: 0.59 ct; форма: овал. Чист образец; смесен стил шлифовка; добре полиран.
Кианит — образец 0481