Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Гранат малая — образец 0247Гранат малая — образец 0247

Тегло: 0.12 ct; размери: 3.12 | 3.10 | 1.93 mm; форма: кръг; цвят: светло червеникавооранжев; много леко кафеникав. Много чист образец; добра шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Бенитоит — образец 0248Бенитоит — образец 0248

Тегло: 0.08 ct; размери: 2.56 | 2.56 | 1.69 mm; форма: кръг; цвят: светло червеникавооранжев; наситен. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Изключително рядка форма, получена след нагряване на безцветен камък.
Топаз — образец 0253Топаз — образец 0253

Тегло: 1.35 ct; размери: 6.02 | 5.98 | 4.10 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено тъмно много наситено зеленикавосин; много леко сивкав. Много чист образец от разновидността ‘лондонско синьо’; степенчат стил шлифовка; добре полиран.
Серия мариалит-мейонит — образец 0255Серия мариалит-мейонит — образец 0255

Тегло: 0.39 ct; размери: 6.11 | 4.02 | 2.82 mm; форма: овал; цвят: светложълт; много леко кафеникав. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.
Препоръчано
Сколецит

— Главно в кухини в базалти; в гнайси и амфиболити, в дайки, получени от сиенитни магми (Anthony et al., 2001—2005). Изключителна рядкост като фасетирани образци.

Образец на снимката

Сколецит — образец 0068тегло: 0.54 ct; форма: осмоъгълник. Много чист образец; степенчат стил шлифовка; добре полиран. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.
Сколецит — образец 0068