Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Плеонаст — образец 0385Плеонаст — образец 0385

Тегло: 0.14 ct; размери: 2.97 | 2.96 | 2.08 mm; форма: кръг; цвят: черен. Малък непрозразен образец; добра шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Кордиерит — образец 0389Кордиерит — образец 0389

Тегло: 0.21 ct; размери: 5.04 | 3.06 | 2.44 mm; форма: овал; цвят: умерено светлосин; много леко сивкав. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.
Кордиерит — образец 0390Кордиерит — образец 0390

Тегло: 0.20 ct; размери: 5.03 | 3.07 | 2.34 mm; форма: овал; цвят: умерено светлосин; много леко сивкав. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.
Ахат — образец 0392Ахат — образец 0392

Тегло: 2.64 ct; размери: 14.35 | 8.06 | 3.25 mm; форма: маркиз; цвят: тъмно червеникавооранжев. Чист образец; много добра шлифовка стил кабошон.
Препоръчано
Церусит

— Чест в окислителната зона на оловни залежи, където може да представлява важна руда (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки. Най-големият фасетиран камък е 408 каратов от Цумеб, Намибия (Arem, 1987: 64).

Образец на снимката

Церусит — образец 0029тегло: 3.71 ct; форма: осмоъгълник. Много чист образец; много добра степенчат стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.
Церусит — образец 0029