Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Хамбергит — образец 0489Хамбергит — образец 0489

Тегло: 0.26 ct; размери: 5.15 | 3.86 | 2.54 mm; форма: овал; цвят: безцветен. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Фенакит — образец 0490Фенакит — образец 0490

Тегло: 0.41 ct; размери: 5.54 | 4.37 | 2.80 mm; форма: овал; цвят: безцветен. Много чист образец; много добра португалски стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Фенакит — образец 0491Фенакит — образец 0491

Тегло: 0.41 ct; размери: 5.56 | 4.41 | 2.51 mm; форма: овал; цвят: безцветен. Много чист образец; много добра португалски стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Фенакит — образец 0493Фенакит — образец 0493

Тегло: 0.78 ct; размери: 6.37 | 4.58 | 3.56 mm; форма: правоъгълник; цвят: безцветен. Много чист образец; много добра шлифовка стил радиант. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Препоръчано
Синхалит

— Рядък акцесорен минерал, формиран в богати на бор скарни при контакта на варовици с гранит или гнайс (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са сравнително редки. Най-големият фасетиран камък е 158 каратов от Шри Ланка (Arem, 1987: 173).

Образец на снимката

Синхалит — образец 0150тегло: 1.43 ct; форма: възглавница. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка.
Синхалит — образец 0150