Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Диамант — образец 0315Диамант — образец 0315

Тегло: 0.03 ct; размери: 1.97 | 1.97 | 1.17 mm; форма: кръг; цвят: безцветен. Много малък, много чист образец; добра шлифовка стил брилянт.
Рубин — образец 0318Рубин — образец 0318

Тегло: 0.11 ct; размери: 2.67 | 2.63 | 2.00 mm; форма: кръг; цвят: умерено тъмнопурпурен; наситен. Малък, много чист образец; добра шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Ахат — образец 0321Ахат — образец 0321

Тегло: 2.60 ct; размери: 8.08 | 8.08 | 5.10 mm; форма: кръг; цвят: тъмно много леко синкаво зелен. Чист образец; шлифовка стил кабошон.
Ахат — образец 0322Ахат — образец 0322

Тегло: 2.25 ct; размери: 8.09 | 8.09 | 4.54 mm; форма: кръг; цвят: тъмно много леко синкаво зелен. Чист образец; шлифовка стил кабошон.
Препоръчано
Кианит

— В гнайси, шисти, включени пегматити и кварцови жили, от регионален метаморфизъм на седиментни скали (Anthony et al., 2001—2005).

Образец на снимката

Кианит — образец 0481тегло: 0.59 ct; форма: овал. Чист образец; смесен стил шлифовка; добре полиран.
Кианит — образец 0481