Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Кордиерит — образец 0381Кордиерит — образец 0381

Тегло: 0.19 ct; размери: 5.04 | 3.03 | 2.12 mm; форма: овал; цвят: умерено светлосин; много леко сивкав. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.
Плеонаст — образец 0384Плеонаст — образец 0384

Тегло: 0.13 ct; размери: 2.95 | 2.94 | 1.98 mm; форма: кръг; цвят: черен. Малък непрозразен образец; добра шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Плеонаст — образец 0385Плеонаст — образец 0385

Тегло: 0.14 ct; размери: 2.97 | 2.96 | 2.08 mm; форма: кръг; цвят: черен. Малък непрозразен образец; добра шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Кордиерит — образец 0389Кордиерит — образец 0389

Тегло: 0.21 ct; размери: 5.04 | 3.06 | 2.44 mm; форма: овал; цвят: умерено светлосин; много леко сивкав. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.
Препоръчано
Бастнезит

— Най-честият минерал със съдържание на редки земни елементи, обикновено хидротермален, въпреки че са известни и първични магмени находища; в гранит и алкални сиенити и пегматити; в карбонатити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки.

Образец на снимката

Бастнезит — образец 0280тегло: 0.75 ct; форма: овал. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка.
Бастнезит — образец 0280