Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Перидот — образец 0340Перидот — образец 0340

Тегло: 0.64 ct; размери: 5.51 | 5.50 | 3.45 mm; форма: кръг; цвят: умерено жълтеникавозелен; много леко сивкав. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Смарагд — образец 0351Смарагд — образец 0351

Тегло: 0.13 ct; размери: 3.40 | 3.39 | 2.23 mm; форма: кръг; цвят: светло много леко синкаво зелен; много леко сивкав. Светло оцветен, много чист образец; много добра шлифовка стил брилянт. Източник: Грей Уивър, Custom Facetor LLC.
Смарагд — образец 0353Смарагд — образец 0353

Тегло: 0.09 ct; размери: 2.79 | 2.75 | 1.82 mm; форма: кръг; цвят: светло много леко синкаво зелен; много леко сивкав. Светло оцветен, много чист образец; много добра шлифовка стил брилянт. Източник: Грей Уивър, Custom Facetor LLC.
Смарагд — образец 0354Смарагд — образец 0354

Тегло: 0.15 ct; размери: 3.68 | 3.61 | 2.29 mm; форма: кръг; цвят: светло много леко синкаво зелен; много леко сивкав. Светло оцветен, много чист образец; много добра шлифовка стил брилянт. Източник: Грей Уивър, Custom Facetor LLC.
Препоръчано
Гадолинит

— В гранит и алкални гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.

Образец на снимката

Гадолинит — образец 0087тегло: 2.21 ct; форма: осмоъгълник. Чист, непрозразен образец; много добра степенчат стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.
Гадолинит — образец 0087