Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 745 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Лунен камък — образец 0095Лунен камък — образец 0095

Тегло: 3.90 ct; размери: 10.22 | 8.10 | 6.32 mm; форма: овал; цвят: много светложълт. Чист образец; шлифовка стил кабошон.
Лунен камък — образец 0096Лунен камък — образец 0096

Тегло: 3.50 ct; размери: 10.93 | 7.88 | 5.51 mm; форма: овал; цвят: светлосив. Чист образец; шлифовка стил кабошон.
Спесартин — образец 0098Спесартин — образец 0098

Тегло: 0.38 ct; размери: 4.29 | 4.28 | 2.93 mm; форма: кръг; цвят: умерено оранжево-червен; наситен. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Лунен камък — образец 0099Лунен камък — образец 0099

Тегло: 3.06 ct; размери: 9.19 | 7.23 | 6.12 mm; форма: овал; цвят: умерено светложълт; леко кафеникав. Чист образец; шлифовка стил кабошон.
Препоръчано
Титанит

— Известен още като сфен; чест акцесорен минерал в междинни и фелзични скали, пегматити и алпийски жили; в гнайси, шисти и някои скарни (Anthony et al., 2001—2005).

Образец на снимката

Титанит — образец 0313тегло: 0.62 ct; форма: кръг. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Титанит — образец 0313