Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 732 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 7 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Тюркоаз — образец 0602Тюркоаз — образец 0602

Тегло: 0.68 ct; размери: 7.03 | 5.02 | 2.70 mm; форма: овал; цвят: умерено зелено-син или синьо-зелен; много леко сивкав. Чист образец; добра шлифовка стил кабошон.
Малахит — образец 0603Малахит — образец 0603

Тегло: 3.80 ct; размери: 10.15 | 8.02 | 4.31 mm; форма: круша; цвят: умерено тъмно много леко синкаво зелен; много леко сивкав. Чист образец; добра шлифовка стил кабошон.
Хромхалцедон — образец 0610Хромхалцедон — образец 0610

Тегло: 6.08 ct; размери: 17.33 | 9.66 | 6.03 mm; форма: маркиз; цвят: умерено тъмно много леко синкаво зелен; много леко сивкав. Чист образец; шлифовка стил кабошон.
Ахат — образец 0611Ахат — образец 0611

Тегло: 23.20 ct; размери: 29.96 | 21.45 | 4.63 mm; форма: овал; цвят: умерено тъмнооранжев; наситен. Чист образец; шлифовка стил кабошон.
Препоръчано
Актинолит

— Продукт на регионален или контактен метаморфизъм на магнезиев карбонат, мафични или ултрамафични скали (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.

Образец на снимката

Актинолит — образец 0075тегло: 1.48 ct; форма: овал. Много чист образец; смесен стил шлифовка; добре полиран. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.
Актинолит — образец 0075