Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 745 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Лунен камък — образец 0099Лунен камък — образец 0099

Тегло: 3.06 ct; размери: 9.19 | 7.23 | 6.12 mm; форма: овал; цвят: умерено светложълт; леко кафеникав. Чист образец; шлифовка стил кабошон.
Амазонит — образец 0101Амазонит — образец 0101

Тегло: 4.64 ct; размери: 12.05 | 9.76 | 5.53 mm; форма: овал; цвят: умерено много наситено синкаво зелен; леко сивкав. Чист образец; шлифовка стил кабошон.
Лунен камък — образец 0106Лунен камък — образец 0106

Тегло: 4.04 ct; размери: 10.11 | 8.12 | 6.48 mm; форма: овал; цвят: умерено светлооранжев; много леко кафеникав. Чист образец; шлифовка стил кабошон.
Вайриненит — образец 0115Вайриненит — образец 0115

Тегло: 0.08 ct; размери: 2.46 | 2.44 | 1.89 mm; форма: кръг; цвят: умерено светло наситено пурпурно червен; леко кафеникав. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Препоръчано
Кианит

— В гнайси, шисти, включени пегматити и кварцови жили, от регионален метаморфизъм на седиментни скали (Anthony et al., 2001—2005).

Образец на снимката

Кианит — образец 0481тегло: 0.59 ct; форма: овал. Чист образец; смесен стил шлифовка; добре полиран.
Кианит — образец 0481