Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: червеникавооранжев


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: червеникавооранжев [изглед галерия] (страница 3)

Лунен камък — образец 0163
Андалузит — образец 0033
Андалузит — образец 0034
Дравит — образец 0476
Паргасит — образец 0275
Паргасит — образец 0294
Паргасит — образец 0669
Бингамит — образец 0317
Бингамит — образец 0332
Дравит — образец 0576
Серия мариалит-мейонит — образец 0097
Ахат — образец 0119
Ахат — образец 0124
Ахат — образец 0382
Ахат — образец 0371
Ахат — образец 0372
Ахат — образец 0392
Ахат — образец 0393
Опушен кварц — образец 0362
Опушен кварц — образец 0674

Образци скъпоценни камъни по цвят: червеникавооранжев — 69
първа предишна страница 3 от 4 следваща последна