Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека



Библиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Kenngott, A., 1853 — Hemimorphit — Публикувана през 1853 в ‘Das Mohs’sche Mineralsystem’; съдържа оригиналното описание на минерала хемиморфит.
Huot, J. J. N., 1841 — Genre. Lanthane. 2 Espèce, Bastnaesite — Публикувана през 1841 в ‘Nouveau Manuel Complet de Minéralogie’; съдържа оригиналното описание на минерала бастнезит.
Jobbins, E. A., Tresham, A. E., Young, B. R., 1975 — Magnesioaxinite, a new mineral found as a blue gemstone from Tanzania — Публикувана през 1975 в ‘Journal of Gemmology’; съдържа оригиналното описание на минерала магнезиоаксинит.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Epidote — Представя данните за епидот; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
фенакит — вид минерал; виж фенакит в ‘Класификация’
фонолит — рядка екструзивна магмена скала, с междинен химичен състав помежду фелзична и мафична
фосфофилит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци
фосфосидерит — вид минерал; виж фосфосидерит в ‘Класификация’