Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 392 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Cubanite — Представя данните за кубанит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Pyrrhotite — Представя данните за пиротин; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Iverson, J., 2012 — Rare stones used in jewelry: smithsonite, cobaltite, pyrrhotite, nickeline, and Nuummite — Съобщава фасетирани образци от смитсонит, кобалтин, пиротин, никелин, нуумит, показани от Мауро Панто на изложението на скъпоценни камъни в Тюсон (2012).
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Cobaltite — Представя данните за кобалтин; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
карбонатитинтрузивна или екструзивна магмена скала, определена от минералогичен състав, състоящ се от повече от 50 процента карбонатни минерали
карнеол — разновидност на халцедона, кварца; виж карнеол в ‘Класификация’
каситерит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци
целестин — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци