Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 279 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 383 понятия.

Публикации
Freiesleben, J. C., 1836 — Calcit — Публикувана през 1836 в ‘Magazin für die Oryktographie von Sachsen’; съдържа оригиналното описание на минерала калцит.
Karsten, D. L. G., 1808 — Erd-und steinarten. Magnesit — Публикувана през 1808 в ‘Mineralogische Tabellen’; съдържа оригиналното описание на минерала магнезит.
Hausmann, J. F. L., 1813 — Rhodochrosit — Публикувана през 1813 в ‘Handbuch der Mineralogie’; съдържа оригиналното описание на минерала родохрозит.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Dolomite — Представя данните за доломит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
серия анортит-албит — серия между анортит и албит; виж серия анортит-албит в ‘Класификация’
антофилит — вид минерал; данни; съставна част на нуумита
антигорит — вид минерал; виж антигорит в ‘Класификация’