Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
von Kobell, F., 1828 — Ueber den Pektolith — Публикувана през 1828 в ‘Archiv für die Gesammte Naturlehre’; съдържа оригиналното описание на минерала пектолит.
Des Cloizeaux, A., 1871 — Note sur la Montebrasite — Публикувана през 1871 в ‘Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l’Académie des Sciences’; съдържа оригиналното описание на минерала монтебразит.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Lizardite — Представя данните за лизардит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
родонит — вид минерал; виж родонит в ‘Класификация’
ромбоид — рядка форма при фасетирането на скъпоценен камък
планински кристал — разновидност на кварца; виж планински кристал в ‘Класификация’