Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Spodumene — Представя данните за сподумен; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Actinolite — Представя данните за актинолит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
d’Andrada, J. B., 1800 — Kurze Angabe der Eigenschaften und Kennzeichen einiger neuen Fossilien aus Schweden und Norwegen, nebst einigen chemischen Bemerkungen über dieselben — Публикувана през 1800 в ‘Allgemeines Journal der Chemie’; съдържа оригиналните описания на минералите диопсид, сподумен, петалит.


Речник
шестоъгълник — форма при фасетирането на скъпоценен камък
хибонит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци (Hainschwang, Notari, Massi, Armbruster, Rondeau, Fritsch, Nagashima, 2010)
хибшит — разновидност на гросулара
хаулит — вид минерал; виж хаулит в ‘Класификация’