Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Topaz — Представя данните за топаз; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Delamétherie, J. C., 1798 — Sur une pierre de l’Andalousie — Публикувана през 1798 в ‘Journal de Physique, de Chimie et d’Histoire Naturelle et des Arts’; съдържа оригиналното описание на минерала андалузит.
Bowen, G. T., 1824 — Description and Analysis of Sillimanite, a new mineral — Публикувана през 1824 в ‘American Journal of Science and Arts’; съдържа оригиналното описание на минерала силиманит.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Chondrodite — Представя данните за хондродит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
серафинит — разновидност на клинохлора
серендибит — вид минерал; виж серендибит в ‘Класификация’
серпентин — група минерали
серпентинов жад — скала; виж серпентинов жад в ‘Класификация’