Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 392 понятия.

Публикации
Bruhns, W., Busz, K., 1890 — Phosphosiderit, ein neues Mineral von der Grube Kalterborn bei Eiserfeld im Siegenschen — Публикувана през 1890 в ‘Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie’; съдържа оригиналното описание на минерала фосфосидерит.
How, H., 1868 — II. Contributions to the Mineralogy of Nova Scotia. III. Borates and other Minerals in Anhydrite and Gypsum. Silicoborocalcite, a New Mineral — Публикувана през 1868 в ‘The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science’; съдържа оригиналното описание на минерала хаулит.
Murakami, N., Kato, T., Miúra, Y., Hirowatari, F., 1976 — Sugilite, a new silicate mineral from Iwagi Islet, Southwest Japan — Публикувана през 1976 в ‘Mineralogical Journal’; съдържа оригиналното описание на минерала сугилит.
Breithaupt, J. F. A., 1837 — Bestimmung neuer Mineralien. 4. Variscit — Публикувана през 1837 в ‘Journal für Praktische Chemie’; съдържа оригиналното описание на минерала варисцит.


Речник
линарит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци; мек
лизардит — вид минерал; виж лизардит в ‘Класификация’
лондонит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци
ромб — форма при фасетирането на скъпоценен камък