Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 392 понятия.

Публикации
Klaproth, M. H., 1806 — Chemische Untersuchung des Datoliths — Публикувана през 1806 в ‘Neues allgemeines Journal der Chemie’; съдържа оригиналното описание на минерала датолит.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Gadolinite-(Y) — Представя данните за гадолинит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Hemimorphite — Представя данните за хемиморфит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Ferroaxinite — Представя данните за фероаксинит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
гьотит — вид минерал; данни; съставка на бингамита
гошенит — разновидност на берила; виж гошенит в ‘Класификация’
грандидиерит — вид минерал; виж грандидиерит в ‘Класификация’