Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Lazurite — Представя данните за лазурит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
von Leonhard, K. C., 1821 — Scheelit — Публикувана през 1821 в ‘Handbuch der Oryktognosie’; съдържа оригиналното описание на минерала шеелит.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Uvite — Представя данните за увит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Haüy, R. J., 1792 — De l’Euclase — Публикувана през 1792 в ‘Observations sur la Physique, sur l’Histoire Naturelle et sur les Arts’; съдържа оригиналното описание на минерала евклаз.


Речник
съсексит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци
сиенит — едрозърнеста интрузивна магмена скала със същата обща структура като гранита, но кварцът или отсъства или присъства в относително малки количества (по-малко от 5%)
синтетичен — не е естествен скъпоценен камък; може да бъде продукт на хидротермален синтез