Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Anorthite — Представя данните за анортит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Danburite — Представя данните за данбурит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Afghanite — Представя данните за афганит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Sodalite — Представя данните за содалит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
плеонаст — разновидност на шпинела; виж плеонаст в ‘Класификация’
пневматолиза — промяна на скала или кристализация на минерал, осъществена чрез газообразни излъчвания от втвърдяваща се магма
полуцит — вид минерал; виж полуцит в ‘Класификация’
пудретеит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци