Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Clinohumite — Представя данните за клинохумит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Titanite — Представя данните за титанит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Datolite — Представя данните за датолит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
хакманит — разновидност на содалита; виж хакманит в ‘Класификация’
хамбергит — вид минерал; виж хамбергит в ‘Класификация’
хаюин — вид минерал; виж v в ‘Класификация’
сърце — рядка форма при фасетирането на скъпоценен камък