Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Neptunite — Представя данните за нептунит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Haüyne — Представя данните за хаюин; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Pansner, J. H. L., 1815 — Korrespondenz — Публикувана през 1815 в ‘Taschenbuch für die gesammte Mineralogie mit Hinsicht auf die neuesten Entdeckungen’; съдържа оригиналното описание на минерала паргасит.


Речник
пудретеит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци
повондраит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци
повелит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци
празиолит — разновидност на кварца; виж празиолит в ‘Класификация’