Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Pyrite — Представя данните за пирит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Sperrylite — Представя данните за сперилит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Skutterudite — Представя данните за скутерудит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Freibergite — Представя данните за фрайбергит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
серия гросулар-хибшит — серия между гросулар и хибшит; виж серия гросулар-хибшит в ‘Класификация’
гипс — вид минерал
хакманит — разновидност на содалита; виж хакманит в ‘Класификация’
хамбергит — вид минерал; виж хамбергит в ‘Класификация’