Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 279 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 381 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Anglesite — Представя данните за англезит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Tremolite — Представя данните за тремолит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Sundius, N., 1946 — The classification of the hornblendes and the solid solution relations in the amphibole group — Публикувана през 1946 в ‘Sveriges Geologiska Undersökning’; съдържа оригиналното описание на минерала фероактинолит.


Речник
млечен кварц — разновидност на кварца; виж млечен кварц в ‘Класификация’
моганит — вид минерал; съставна част на халцедона
монтебразит — вид минерал; виж монтебразит в ‘Класификация’
монцонитмагмена интрузивна скала, състояща се от приблизително равни количества плагиоклаз и алкален фелдшпат, с кварц по-малко от 5% от теглото