Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Karsten, D. L. G., 1808 — Erd-und steinarten. Magnesit — Публикувана през 1808 в ‘Mineralogische Tabellen’; съдържа оригиналното описание на минерала магнезит.
Hausmann, J. F. L., 1813 — Rhodochrosit — Публикувана през 1813 в ‘Handbuch der Mineralogie’; съдържа оригиналното описание на минерала родохрозит.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Dolomite — Представя данните за доломит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Aragonite — Представя данните за арагонит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
гранит — чест вид интрузивна, фелзична, магмена скала, която е с гранулирана текстура
зелен берил — разновидност на берила; виж зелен берил в ‘Класификация’
грейзен — силно променена гранитна скала или пегматит
гросулар — вид минерал; виж гросулар в ‘Класификация’