Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Речник — титанитРечник — титанит

Пример за титанит

Титанит — образец 0452, снимка © НПМ
Титанит — образец 0452

вид минерал; виж титанит в ‘Класификация’