Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Речник — планински кристал



Речник — планински кристал

Пример за планински кристал

Планински кристал — образец 0206, снимка © НПМ
Планински кристал — образец 0206

разновидност на кварца; виж планински кристал в ‘Класификация’