Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Речник — серия пироп-спесартинРечник — серия пироп-спесартин

Пример за серия пироп-спесартин

Променящ цвета си гранат — образец 0120, снимка © НПМ
Променящ цвета си гранат — образец 0120

серия между пироп и спесартин; виж серия пироп-спесартин в ‘Класификация’