Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Речник — оолитРечник — оолит

(камък яйце); седиментна скала, образувана от сферични зърна, съставени от концентрични слоеве