Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Речник — марматитРечник — марматит

разновидност на сфалерита; непрозрачна, черна, богата на желязо