Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Речник — хондраРечник — хондра

сферична частица, срещаща се в хондритите