Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Публикация — идентификатор 0275Публикация — идентификатор 0275 [Рогова, В. П., Рогов, Ю. Г., Дриц, В. А., Кузнецова, Н. Н., [Rogova, V. P., Rogov, Y. G., Drits, V. A., Kuznetsova, N. N.] 1978]

Рогова, В. П., Рогов, Ю. Г., Дриц, В. А., Кузнецова, Н. Н., [Rogova, V. P., Rogov, Y. G., Drits, V. A., Kuznetsova, N. N.]
1978

Чароит — новый минерал и новый ювелирно-поделочный камень [Charoite — a new mineral, and a new jewelеry stone]

Записки Всесоюзного минералогического общества [Zapiski Vsesoyuznogo Mineralogicheskogo Obshchestva] 107 (1): 94—100

Публикувана през 1978 в ‘Записки Всесоюзного минералогического общества’; съдържа оригиналното описание на минерала чароит.

външна връзка [PDF]