Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Публикация — идентификатор 0257Публикация — идентификатор 0257 [von Leonhard, K. C. 1821]

von Leonhard, K. C.
1821

Scheelit

Handbuch der Oryktognosie, Heidelberg, 594—596

Публикувана през 1821 в ‘Handbuch der Oryktognosie’; съдържа оригиналното описание на минерала шеелит.

външна връзка [PDF]