Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Публикация — идентификатор 0238Публикация — идентификатор 0238 [Rose, G. 1823]

Rose, G.
1823

Ueber den Feldspath, Albit, Labrador und Anorthit

Annalen der Physik und der Physikalischen Chemie 73: 173—208

Публикувана през 1823 в ‘Annalen der Physik und der Physikalischen Chemie’; съдържа оригиналното описание на минерала анортит.

външна връзка [PDF]