Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Публикация — идентификатор 0196Публикация — идентификатор 0196 [Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds) 2001—2005]

Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds)
2001—2005

Rhodonite

Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA, http://www.handbookofmineralogy.org/

Представя данните за родонит; от ‘Handbook of Mineralogy’.

външна връзка [PDF]