Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Публикация — идентификатор 0179Публикация — идентификатор 0179 [Tschermak, G. 1884]

Tschermak, G.
1884

Turmalin

Lehrbuch der Mineralogie, Alfred Hölder, Wien, 470—472

Публикувана през 1884 в ‘Lehrbuch der Mineralogie’; съдържа оригиналното описание на минерала дравит.

външна връзка [PDF]