Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Публикация — идентификатор 0178Публикация — идентификатор 0178 [Румянцева, Е. В. [Rumуantseva, E. V.] 1983]

Румянцева, Е. В. [Rumуantseva, E. V.]
1983

Хромдравит — новый минерал из Карелии [Chromdravite — a new mineral from Karelia]

Записки Всесоюзного минералогического общества [Zapiski Vsesoyuznogo Mineralogicheskogo Obshchestva] 112 (2): 222—226

Публикувана през 1983 в ‘Записки Всесоюзного минералогического общества’; съдържа оригиналното описание на минерала хромдравит.

външна връзка [PDF]