Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Публикация — идентификатор 0122Публикация — идентификатор 0122 [Ludwig, C. F. 1803]

Ludwig, C. F.
1803

Sippschaft des granats. Pyrop

Handbuch der Mineralogie nach A. G. Werner, Siegfried Lebrécht Crusius, Leipzig

Публикувана през 1803 в ‘Handbuch der Mineralogie nach A. G. Werner’; съдържа оригиналното описание на минерала пироп.

външна връзка [PDF]