Гемология
English | Български
понеделник, 6 юли 2020 г.


Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека
Петшит

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

характеристики, класификация, образци, библиотека

Като скъпоценни камъни ние приемаме шлифовани образци от кристали на естествени видове минерали, имащи видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация), приблизително 150 отговарят на горните условия и образуват кристали с достатъчна големина, за да бъдат шлифовани.

Раздел ‘Класификация’ представя описания за 171 различни типа естествени скъпоценни камъни (106 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Селектор за бърза навигация

Класификация
Препоръчано

Данбурит

— В гранит и метаморфозирали карбонатни скали, свързани с хидротермална дейност (Anthony et al., 2001—2005).
Данбурит

Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка. Освен това има 8 образци синтетични камъни.

Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище
Меланит — образец 0515

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Още образци скъпоценни камъни
Триплит — образец 0587
Диамант — образец 0599
Яспис — образец 0600
Тюркоаз — образец 0601

— Още от ‘Хранилище

Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.
Библиотека
Речник

марматит — разновидност на сфалерита; непрозрачна, черна, богата на желязо
маркиз — често използвана форма при фасетирането на скъпоценен камък
меланит — разновидност на андрадита; виж меланит в ‘Класификация’
метаморфна скала — един от трите основни типа скали; формира се от преобразуването на магмена или седиментна скала под въздействието на висока температура и налягане
Публикации

Brögger, W. C., 1890 — Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit- und Nephelinsyenite, 16. Hambergit — Публикувана през 1890 в ‘Zeitschrift für Kristallographie’; съдържа оригиналното описание на минерала хамбергит.
Damour, A. A., 1883 — Note sur un borate d’alumine cristallisé, de la Sibérie. Nouvelle espèce minérale — Публикувана през 1883 в ‘Bulletin de la Société Minéralogique de France’; съдържа оригиналното описание на минерала еремеевит.