Гемология
English | Български
сряда, 13 ноември 2019 г.


Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека
Хакманит

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

характеристики, класификация, образци, библиотека

Като скъпоценни камъни ние приемаме шлифовани образци от кристали на естествени видове минерали, имащи видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация), приблизително 150 отговарят на горните условия и образуват кристали с достатъчна големина, за да бъдат шлифовани.

Раздел ‘Класификация’ представя описания за 171 различни типа естествени скъпоценни камъни (106 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Селектор за бърза навигация

Класификация
Препоръчано

Бастнезит

— Най-честият минерал със съдържание на редки земни елементи, обикновено хидротермален, въпреки че са известни и първични магмени находища; в гранит и алкални сиенити и пегматити; в карбонатити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки.
Бастнезит

Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка. Освен това има 8 образци синтетични камъни.

Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище
Хелиодор — образец 0426

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Още образци скъпоценни камъни
Битовнит — образец 0284
Хромов пироп — образец 0289
Паргасит — образец 0294
Планински кристал — образец 0300

— Още от ‘Хранилище

Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.
Библиотека
Речник

диагенеза — промяната на седимент или съществуващи седиментни скали в седиментна скала по време на и след скално образуване, при температури и налягания по-малки от тези, необходими за образуването на метаморфни скали
диамант — вид минерал; виж диамант в ‘Класификация’
диаспор — вид минерал; виж диаспор в ‘Класификация’
дайка — пласт скала, която се формира в пукнатина на вече съществуващо скално тяло
Публикации

Klaproth, M. H., 1795 — Untersuchung eines neuen Fossils aus dem Passauischen — Публикувана през 1795 в ‘Beiträge zur Chemischen Kenntniss der Mineralkörper’; съдържа оригиналното описание на минерала титанит.
Klaproth, M. H., 1806 — Chemische Untersuchung des Datoliths — Публикувана през 1806 в ‘Neues allgemeines Journal der Chemie’; съдържа оригиналното описание на минерала датолит.