Гемология
English | Български
неделя, 16 декември 2018 г.


Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека
Хакманит

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

характеристики, класификация, образци, библиотека

Като скъпоценни камъни ние приемаме шлифовани образци от кристали на естествени видове минерали, имащи видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация), приблизително 150 отговарят на горните условия и образуват кристали с достатъчна големина, за да бъдат шлифовани.

Раздел ‘Класификация’ представя описания за 171 различни типа естествени скъпоценни камъни (106 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Селектор за бърза навигация

Класификация
Препоръчано

Кордиерит

— В термично метаморфозирали аргилитни седименти и регионално метаморфозирали шисти, гнайси; в мафични магмени скали и гранити (Anthony et al., 2001—2005). Скъпоценният камък носи името иолит.
Кордиерит

Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка. Освен това има 8 образци синтетични камъни.

Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище
Цитрин — образец 0413

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Още образци скъпоценни камъни
Карнеол — образец 0020
Карнеол — образец 0021
Кордиерит — образец 0025
Серия гросулар-андрадит — образец 0026

— Още от ‘Хранилище

Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.
Библиотека
Речник

фриделит — вид минерал; виж фриделит в ‘Класификация’
фумарола — отвор в кората на Земята, често в близост до вулкан, който изпуска пара и газове
гадолинит — вид минерал; виж гадолинит в ‘Класификация’
гаанит — вид минерал; съобщавани са фасетирани образци
Публикации

Klaproth, M. H., 1803 — XV. Chemische Untersuchung des Natroliths — Публикувана през 1803 в ‘Der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin, Neue Schriften’; съдържа оригиналното описание на минерала натролит.
Blumenbachs, J. F., 1791 — Auszuge und Kezensioneit bergmanischer und mineralogischer Schriften — Публикувана през 1791 в ‘Bergmannisches Journal’; съдържа оригиналното описание на минерала левцит.