Гемология
English | Български
неделя, 28 май 2017 г.


Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека
Петшит

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

характеристики, класификация, образци, библиотека

Като скъпоценни камъни ние приемаме шлифовани образци от кристали на естествени видове минерали, имащи видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация), приблизително 150 отговарят на горните условия и образуват кристали с достатъчна големина, за да бъдат шлифовани.

Раздел ‘Класификация’ представя описания за 163 различни типа естествени скъпоценни камъни (104 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Селектор за бърза навигация

Класификация
Препоръчано

Сколецит

— Главно в кухини в базалти; в гнайси и амфиболити, в дайки, получени от сиенитни магми (Anthony et al., 2001—2005). Изключителна рядкост като фасетирани образци.
Сколецит

Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 728 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка. Освен това има 7 образци синтетични камъни.

Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище
Планински кристал — образец 0709

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Още образци скъпоценни камъни
Бразилианит — образец 0002
Хиацинт — образец 0009
Карнеол — образец 0010
Титанит — образец 0016

— Още от ‘Хранилище

Понастоящем в ‘Библиотека’ има 279 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 381 понятия.
Библиотека
Речник

млечен кварц — разновидност на кварца; виж млечен кварц в ‘Класификация’
моганит — вид минерал; съставна част на халцедона
монтебразит — вид минерал; виж монтебразит в ‘Класификация’
монцонит — магмена интрузивна скала, състояща се от приблизително равни количества плагиоклаз и алкален фелдшпат, с кварц по-малко от 5% от теглото
Публикации

Breithaupt, J. F. A., 1830 — Ueber die Felsite und einige deue Specien ihres Geschlechts — Публикувана през 1830 в ‘Journal für Chemie und Physik’; съдържа оригиналното описание на минерала микроклин.
Breithaupt, J. F. A., 1823 — Feldspath. Orthoklas — Публикувана през 1823 в ‘Vollständige Charakteristik des Mineral-Systems’; съдържа оригиналното описание на минерала ортоклаз.