Гемология
English | Български
четвъртък, 27 юли 2017 г.


Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека
Хромов диопсид

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

характеристики, класификация, образци, библиотека

Като скъпоценни камъни ние приемаме шлифовани образци от кристали на естествени видове минерали, имащи видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация), приблизително 150 отговарят на горните условия и образуват кристали с достатъчна големина, за да бъдат шлифовани.

Раздел ‘Класификация’ представя описания за 163 различни типа естествени скъпоценни камъни (104 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Селектор за бърза навигация

Класификация
Препоръчано

Данбурит

— В гранит и метаморфозирали карбонатни скали, свързани с хидротермална дейност (Anthony et al., 2001—2005).
Данбурит

Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 728 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка. Освен това има 7 образци синтетични камъни.

Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище
Халцедон — образец 0205

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Още образци скъпоценни камъни
Хризоберил — образец 0166
Опал — образец 0167
Йохачидолит — образец 0174
Жадеит — образец 0200

— Още от ‘Хранилище

Понастоящем в ‘Библиотека’ има 279 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 381 понятия.
Библиотека
Речник

ромбоид — рядка форма при фасетирането на скъпоценен камък
риолит — магмена скала с фелзичен състав
планински кристал — разновидност на кварца; виж планински кристал в ‘Класификация’
романешит — вид минерал; съставка на т. нар. псиломелан
Публикации

Klaproth, M. H., 1795 — Vesuvian, hellbrauner — Публикувана през 1795 в ‘Beiträge zur Chemischen Kenntniss der Mineralkörper’; съдържа оригиналното описание на минерала везувианит.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Kornerupine — Представя данните за корнерупин; от ‘Handbook of Mineralogy’.