Гемология
English | Български
петък, 24 ноември 2017 г.


Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека
Петалит

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

характеристики, класификация, образци, библиотека

Като скъпоценни камъни ние приемаме шлифовани образци от кристали на естествени видове минерали, имащи видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация), приблизително 150 отговарят на горните условия и образуват кристали с достатъчна големина, за да бъдат шлифовани.

Раздел ‘Класификация’ представя описания за 163 различни типа естествени скъпоценни камъни (104 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Селектор за бърза навигация

Класификация
Препоръчано

Бастнезит

— Най-честият минерал със съдържание на редки земни елементи, обикновено хидротермален, въпреки че са известни и първични магмени находища; в гранит и алкални сиенити и пегматити; в карбонатити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки.
Бастнезит

Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 728 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка. Освен това има 7 образци синтетични камъни.

Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище
Аметрин — образец 0299

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Още образци скъпоценни камъни
Плеонаст — образец 0385
Кордиерит — образец 0389
Кордиерит — образец 0390
Ахат — образец 0392

— Още от ‘Хранилище

Понастоящем в ‘Библиотека’ има 279 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 381 понятия.
Библиотека
Речник

овал — често използвана форма при фасетирането на скъпоценен камък
пейнит — вид минерал; съществуват фасетирани образци
паргасит — вид минерал; виж паргасит в ‘Класификация’
павилион — долната част на фасетиран камък
Публикации

Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Johachidolite — Представя данните за йохачидолит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Brögger, W. C., 1890 — Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit- und Nephelinsyenite, 16. Hambergit — Публикувана през 1890 в ‘Zeitschrift für Kristallographie’; съдържа оригиналното описание на минерала хамбергит.