Гемология
English | Български
понеделник, 20 януари 2020 г.


Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека
Опушен кварц

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

характеристики, класификация, образци, библиотека

Като скъпоценни камъни ние приемаме шлифовани образци от кристали на естествени видове минерали, имащи видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация), приблизително 150 отговарят на горните условия и образуват кристали с достатъчна големина, за да бъдат шлифовани.

Раздел ‘Класификация’ представя описания за 171 различни типа естествени скъпоценни камъни (106 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Селектор за бърза навигация

Класификация
Препоръчано

Санидин

— Най-чест във фелзични вулканични скали; във вулканично стъкло; също от мафични, високотемпературни контактни метаморфни и хидротермално променени скали; от еклогитни нодули в кимберлит (Anthony et al., 2001—2005).
Санидин

Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка. Освен това има 8 образци синтетични камъни.

Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище
Орегонски слънчев камък — образец 0723

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Още образци скъпоценни камъни
Яспис — образец 0600
Тюркоаз — образец 0601
Тюркоаз — образец 0602
Малахит — образец 0603

— Още от ‘Хранилище

Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.
Библиотека
Речник

клинохумит — вид минерал; виж клинохумит в ‘Класификация’
клиноцоизит — вид минерал; виж клиноцоизит в ‘Класификация’
кобалтин — вид минерал; съобщавани са фасетирани образци (Iverson, 2012)
кобалтов смитсонит — разновидност от смитсонита; виж кобалтов смитсонит в ‘Класификация’
Публикации

Freiesleben, J. C., 1836 — Calcit — Публикувана през 1836 в ‘Magazin für die Oryktographie von Sachsen’; съдържа оригиналното описание на минерала калцит.
Karsten, D. L. G., 1808 — Erd-und steinarten. Magnesit — Публикувана през 1808 в ‘Mineralogische Tabellen’; съдържа оригиналното описание на минерала магнезит.