Гемология
English | Български
вторник, 21 август 2018 г.


Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека
Хиацинт

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

характеристики, класификация, образци, библиотека

Като скъпоценни камъни ние приемаме шлифовани образци от кристали на естествени видове минерали, имащи видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация), приблизително 150 отговарят на горните условия и образуват кристали с достатъчна големина, за да бъдат шлифовани.

Раздел ‘Класификация’ представя описания за 172 различни типа естествени скъпоценни камъни (106 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Селектор за бърза навигация

Класификация
Препоръчано

Гадолинит

— В гранит и алкални гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.
Гадолинит

Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 745 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка. Освен това има 8 образци синтетични камъни.

Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище
Топаз — образец 0551

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Още образци скъпоценни камъни
Петшит — образец 0082
Фриделит — образец 0086
Серия гросулар-хибшит — образец 0089
Лунен камък — образец 0095

— Още от ‘Хранилище

Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 392 понятия.
Библиотека
Речник

лабрадорит — разновидност на анортита; виж лабрадорит в ‘Класификация’
лампроит — магмена скала; понякога съдържа диаманти
лапис лазули — скала; виж v в ‘Класификация’
ларимар — разновидност на пектолита; виж ларимар в ‘Класификация’
Публикации

Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Hambergite — Представя данните за хамбергит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Jeremejevite — Представя данните за еремеевит; от ‘Handbook of Mineralogy’.