Гемология
English | Български
неделя, 31 май 2020 г.


Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека
Аметист

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

характеристики, класификация, образци, библиотека

Като скъпоценни камъни ние приемаме шлифовани образци от кристали на естествени видове минерали, имащи видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация), приблизително 150 отговарят на горните условия и образуват кристали с достатъчна големина, за да бъдат шлифовани.

Раздел ‘Класификация’ представя описания за 171 различни типа естествени скъпоценни камъни (106 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Селектор за бърза навигация

Класификация
Препоръчано

Сколецит

— Главно в кухини в базалти; в гнайси и амфиболити, в дайки, получени от сиенитни магми (Anthony et al., 2001—2005). Изключителна рядкост като фасетирани образци.
Сколецит

Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка. Освен това има 8 образци синтетични камъни.

Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище
Шпинел — образец 0597

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Още образци скъпоценни камъни
Лунен камък — образец 0096
Спесартин — образец 0098
Лунен камък — образец 0099
Амазонит — образец 0101

— Още от ‘Хранилище

Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.
Библиотека
Речник

пневматолиза — промяна на скала или кристализация на минерал, осъществена чрез газообразни излъчвания от втвърдяваща се магма
полуцит — вид минерал; виж полуцит в ‘Класификация’
пудретеит — вид минерал; съществуват фасетирани образци
повондраит — вид минерал; съществуват фасетирани образци
Публикации

Claringbull, G. F., Hey, M. H., 1952 — Sinhalite (MgAlBO4), a new mineral — Публикувана през 1952 в ‘Mineralogical Magazine’; съдържа оригиналното описание на минерала синхалит.
Iwase, E., Saito, N., 1942 — Johachidolite—A New Mineral of Hydrous Fluoborate of Sodium, Calcium and Aluminium — Публикувана през 1942 в ‘Scientific Papers of the Institute of Physical and Chemical Research’; съдържа оригиналното описание на минерала йохачидолит.