Гемология
English | Български
събота, 23 февруари 2019 г.


Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека
Шпинел

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

характеристики, класификация, образци, библиотека

Като скъпоценни камъни ние приемаме шлифовани образци от кристали на естествени видове минерали, имащи видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация), приблизително 150 отговарят на горните условия и образуват кристали с достатъчна големина, за да бъдат шлифовани.

Раздел ‘Класификация’ представя описания за 171 различни типа естествени скъпоценни камъни (106 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Селектор за бърза навигация

Класификация
Препоръчано

Актинолит

— Продукт на регионален или контактен метаморфизъм на магнезиев карбонат, мафични или ултрамафични скали (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.
Актинолит

Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка. Освен това има 8 образци синтетични камъни.

Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище
Опушен кварц — образец 0350

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Още образци скъпоценни камъни
Орегонски слънчев камък — образец 0447
Везувианит — образец 0486
Хамбергит — образец 0487
Хиацинт — образец 0488

— Още от ‘Хранилище

Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.
Библиотека
Речник

индошинит — type of tektite; see indochinite in ‘Classification’
интрузия — течна скала, която се образува под повърхността на Земята
иолит — име на скъпоценен камък от минерала кордиерит
жадеит — вид минерал; виж жадеит в ‘Класификация’
Публикации

Des Cloizeaux, A. L. O. L., 1876 — 3. Typus. Klinohumit — Публикувана през 1876 в ‘Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaontologie’; съдържа оригиналното описание на минерала клинохумит.
Klaproth, M. H., 1795 — Untersuchung eines neuen Fossils aus dem Passauischen — Публикувана през 1795 в ‘Beiträge zur Chemischen Kenntniss der Mineralkörper’; съдържа оригиналното описание на минерала титанит.