English | Български

Виртуална разходка с
Обединена българска банка
Зала 6 — Земноводни и влечуги [местоположение]Зала 16 — РастенияЗала 15 — Ненасекомни безгръбначниЗала 14 — НасекомиЗали 10, 11, 12, 13 — БозайнициЗала 7 — РибиЗала 9 — ПалеонтологияЗала 8 — ПтициЗала 6 — Земноводни и влечуги [местоположение]Зала 5 — ПтициЗала 3 — Временни изложбиЗала 4 — Минералогия [Генезис на минералите]Зала 1 — Минералогия [Систематика на минералите]
Указания за ползване

Изборът на зали става от горната схема на етажите. Движението на панорамните изображения вляво се осъществява с бутоните на навигационната лента (показва се при поставяне на курсора върху изображението). Гледната точка и секторът, който виждате в момента, са обозначени на схема на залата в края на панорамата. В някои зали може да има повече от една гледна точка (обозначени с черна точка в схемата и снабдени с хипервръзка за прехвърляне). Определени експонати на панорамното изображение са очертани с червено (хипервръзка). При избиране на хипервръзката се извежда информация за самия експонат.


Експозиции и виртуална разходка — Зала 6 — Земноводни и влечуги

Залата е подредена на втория етаж на музея. Малка част от експонатите са под формата на сухи препарати, а по-голямата част са изложени в стъклени цилиндри. В експозицията посетителите могат да се запознаят с всички 52 вида от българската херпетофауна. Тук се намира и препарат на считаната вече за изчезнала от българската фауна аспида (Vipera aspis). В отделни витрини са ескпонирани и редица представители на чуждоземната херпетофауна от Африка, Северна и Южна Америка, Азия, Европа, Индонезия.