English | Български

Виртуална разходка с
Обединена българска банка
Зала 4 — Минералогия (Генезис на минералите) [местоположение]Зала 16 — РастенияЗала 15 — Ненасекомни безгръбначниЗала 14 — НасекомиЗали 10, 11, 12, 13 — БозайнициЗала 7 — РибиЗала 9 — ПалеонтологияЗала 8 — ПтициЗала 6 — Земноводни и влечугиЗала 5 — ПтициЗала 3 — Временни изложбиЗала 4 — Минералогия (Генезис на минералите) [местоположение]Зала 1 — Минералогия [Систематика на минералите]
Указания за ползване

Изборът на зали става от горната схема на етажите. Движението на панорамните изображения вляво се осъществява с бутоните на навигационната лента (показва се при поставяне на курсора върху изображението). Гледната точка и секторът, който виждате в момента, са обозначени на схема на залата в края на панорамата. В някои зали може да има повече от една гледна точка (обозначени с черна точка в схемата и снабдени с хипервръзка за прехвърляне). Определени експонати на панорамното изображение са очертани с червено (хипервръзка). При избиране на хипервръзката се извежда информация за самия експонат.


Експозиции и виртуална разходка — Зала 4 — Минералогия [Генезис на минералите]

В стенните витрини на залата са показани процесите, при които се образуват минералите и характерните за всеки процес минерални видове и скални разновидности. Показана е обща схема за кръговрата на веществата в природата, обуславящ основните процеси (седиментация, магматизъм, метаморфизъм), при които се образуват скалите и съответно минералите като техни градивни частици.

В централните витрини са експонирани образци от находищата в Маданско и Бургаско. Във витринните маси се правят временни, регионални или други тематични изложби.