English | Български

Виртуална разходка с
Обединена българска банка
Зала 3 — Временни изложби [местоположение]Зала 16 — РастенияЗала 15 — Ненасекомни безгръбначниЗала 14 — НасекомиЗали 10, 11, 12, 13 — БозайнициЗала 7 — РибиЗала 9 — ПалеонтологияЗала 8 — ПтициЗала 6 — Земноводни и влечугиЗала 5 — ПтициЗала 3 — Временни изложби [местоположение]Зала 4 — Минералогия [Генезис на минералите]Зала 1 — Минералогия [Систематика на минералите]
Указания за ползване

Изборът на зали става от горната схема на етажите. Движението на панорамните изображения вляво се осъществява с бутоните на навигационната лента (показва се при поставяне на курсора върху изображението). Гледната точка и секторът, който виждате в момента, са обозначени на схема на залата в края на панорамата. В някои зали може да има повече от една гледна точка (обозначени с черна точка в схемата и снабдени с хипервръзка за прехвърляне). Определени експонати на панорамното изображение са очертани с червено (хипервръзка). При избиране на хипервръзката се извежда информация за самия експонат.


Експозиции и виртуална разходка — Зала 3 — Временни изложби

Зала Временни изложби е разположена срещу входа на музея. Честване на акад. Иван Буреш [горе]; изложба ‘Музей на паяка’ [долу]; фото изложба ‘България — Тайван: Пътуване с птиците’ [долу]. Снимки: (c) НПМ, С. Абаджиев
Честване на акад. Иван Буреш. Снимкa: (c) НПМ

Фото изложба 'България - Тайван: Пътуване с птиците'. Снимкa: (c) С. Абаджиев
Изложба 'Музей на паяка'. Снимкa: (c) НПМ

Зала Временни изложби е разположена срещу входа на музея и представлява фоайе с витрини, в които се излагат временни и гостуващи изложби.