English | Български

Виртуална разходка с
Обединена българска банка
Зала 16 — Растения [местоположение]Зала 16 — Растения [местоположение]Зала 15 — Ненасекомни безгръбначниЗала 14 — НасекомиЗали 10, 11, 12, 13 — БозайнициЗала 7 — РибиЗала 9 — ПалеонтологияЗала 8 — ПтициЗала 6 — Земноводни и влечугиЗала 5 — ПтициЗала 3 — Временни изложбиЗала 4 — Минералогия [Генезис на минералите]Зала 1 — Минералогия [Систематика на минералите]
Указания за ползване

Изборът на зали става от горната схема на етажите. Движението на панорамните изображения вляво се осъществява с бутоните на навигационната лента (показва се при поставяне на курсора върху изображението). Гледната точка и секторът, който виждате в момента, са обозначени на схема на залата в края на панорамата. В някои зали може да има повече от една гледна точка (обозначени с черна точка в схемата и снабдени с хипервръзка за прехвърляне). Определени експонати на панорамното изображение са очертани с червено (хипервръзка). При избиране на хипервръзката се извежда информация за самия експонат.


Експозиции и виртуална разходка — Зала 16 — Растения

Експозицията е подредена на четвъртия етаж на музея. В изложбените витрини са представени лечебни растения, ранно-пролетни растения, високопланински растения, дървесни видове от България — ксилотека.

Характерни за експозицията са обемно изсушените видове, представени в естествената им среда на обитание. Експозицията има научно — образователен характер за учащите, както и за посетителите — природолюбители.