Къде съм? > Начало > Конкурс за ученическо есе


Националният природонаучен музей при БАН с подкрепата на National Geographic Society обявява конкурс за ученическо есе на тема „Аз съм изследовател“


Целта на конкурса е да подбере участници в изследователска експедиция, част от мрежата iNaturalist BioBlitz, под ръководството на учени от НПМ-БАН.

Какво е изследователска експедиция Биоблиц

National Geographic Society периодично финансира Биоблиц изследователски експедиции за ученици. Целта е за кратко време да бъде събрано максимално количество информация за разпространението на различни биологични видове. Всички направени наблюдения се споделят в свободната база данни iNaturalist, една от най-успешните платформи за гражданска наука в момента, съдържаща милиони наблюдения от целия свят. Така всеки възрастен, младеж, дори дете, може да допринесе към науката, използвайки само собствения си телефон. Повече информация за организирането на Биоблиц експедиции в различни държави можете да намерите тук: nationalgeographic.org/projects/bioblitz.

Имаме удоволствието да съобщим, че докторантът в Националния природонаучен музей при БАН Виолета Желязкова е първият изследовател, спечелил такъв проект в България.

За място на провеждането му бе избран Природен парк „Витоша“. По време на експедицията участниците ще трябва да фотографират и съберат максимално количество информация за разпространението на различните видове растения, животни и гъби.

Експедицията ще се проведе на 19 и 20 септември 2020 с базов лагер хижа „Червената шапчица“. Ръководители ще са учени от НПМ-БАН — специалисти по насекоми, птици, прилепи, влечуги и растения, с които ще имате възможност да наблюдавате, обменяте информация и фотографирате заедно дивата природа. Вечерта е предвидена за разходка с ултразвукови детектори, с които се улавят звуците, издавани от прилепите и, разбира се, за най-вълшебните изследователски истории край камината.

Организаторите покриват всички разходи по престоя (една нощувка в хижата) и храната на участниците. Не се покриват разходите за транспорт. Родителите са добре дошли, но само ако сами осигурят нощувката си в друга хижа или в палатка.

Конкурсът се посвещава на колегата ни Боян Петров

Боян беше един от най-добрите полеви зоолози и изследовател на екстремното. Неговите най-интересни открития бяха свързани с пещерите и високите планини — там, където най-малко хора се осмеляват да стъпят.

От изследователи обаче има нужда навсякъде — от дълбоките океани и далечните джунгли до родните гори и поляни, дори и в зелените площи около музея или между вашите жилища.

Кое е вашето място за изследване?

Представете си, че имате всички необходими средства и сте част от научния екип на музея, какъв изследовател ще сте, кои животни и процеси ще изследвате и защо?

Науката има нужда от детското въображение днес повече от всякога. Включете се и вие!

Как може да участвате

Да сте на възраст от 9 до 18 години (изключения за по-малки участници няма да се правят поради изисквания за безопасност).
Да сте свободни на 19 и 20 септември 2020.
Да ни изпратите в електронен формат есе на тема „Аз съм изследовател“.

Есето трябва да е в обем до една страница за учениците до 12 години и до две страници за учениците над 12 години (Times New Roman, размер на шрифта 12, разстояние между редовете 1.5) и да включва отговори на следните въпроси:

1) За какво са ни необходими изследователите днес?
2) Как виждам себе си като изследовател?
3) Ако имам неограничени финансови и организационни възможности, какво, къде и как бих изследвал/а?

Не забравяйте да добавите трите си имена, възраст и телефон за контакт.

Очакваме Вашите писма на адрес в срок до 15 юни 2020.

Като тема (subject) на писмото, моля пишете „Аз съм изследовател“.

Наградените участници ще бъдат общо 20, като кандидатурите ще бъдат оценявани в три възрастови групи:

от 9 до 12 години;
от 13 до 15 години;
от 16 до 18 години.

Резултатите ще бъдат обявени на 15 юли на страницата на Националния природонаучен музей при БАН (www.nmnhs.com), а при възможност, наградите ще бъдат връчени на официална церемония в музея в края на лятото.

Подробна програма за експедицията и допълнителна информация за конкурса ще бъдат обявени във FB-страницата на събитието — https://www.facebook.com/nmnhs/ и в сайта на музея www.nmnhs.com

Ако имате въпроси, не се колебайте да ни ги зададете на .

Конкурс за ученическо есе на тема Аз съм изследовател