English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC) (50)

Agrilus gordoni Curletti & Sakalian, 2009 [холотип]Agrilus gordoni Curletti & Sakalian, 2009
(семейство Buprestidae)
— холотип [идентификатор: IBERZCXX0491]
Agrilus gordoni Curletti & Sakalian, 2009 [паратип]Agrilus gordoni Curletti & Sakalian, 2009
(семейство Buprestidae)
— паратип [идентификатор: IBERZCXX0492]
Agrilus gordoni Curletti & Sakalian, 2009 [паратип]Agrilus gordoni Curletti & Sakalian, 2009
(семейство Buprestidae)
— паратип [идентификатор: IBERZCXX0493]
Agrilus gordoni Curletti & Sakalian, 2009 [паратип]Agrilus gordoni Curletti & Sakalian, 2009
(семейство Buprestidae)
— паратип [идентификатор: IBERZCXX0494]
Agrilus jiloi Curletti & Sakalian, 2009 [холотип]Agrilus jiloi Curletti & Sakalian, 2009
(семейство Buprestidae)
— холотип [идентификатор: IBERZCXX0495]
Agrilus jiloi Curletti & Sakalian, 2009 [паратип]Agrilus jiloi Curletti & Sakalian, 2009
(семейство Buprestidae)
— паратип [идентификатор: IBERZCXX0496]
Agrilus pavlinae Curletti & Sakalian, 2009 [паратип]Agrilus pavlinae Curletti & Sakalian, 2009
(семейство Buprestidae)
— паратип [идентификатор: IBERZCXX0497]
— 497 записа
първа предишна страница 50 от 50