English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC) (2)

Synergus cerricolus Vassileva-Samanlieva, 1986 [паратип]Synergus cerricolus Vassileva-Samanlieva, 1986
(семейство Cynipidae)
— паратип [идентификатор: IBERZCXX0011]
Synergus cerricolus Vassileva-Samanlieva, 1986 [паратип]Synergus cerricolus Vassileva-Samanlieva, 1986
(семейство Cynipidae)
— паратип [идентификатор: IBERZCXX0012]
Synergus carinatus Vassileva-Samanlieva, 1985 [холотип]Synergus carinatus Vassileva-Samanlieva, 1985
(семейство Cynipidae)
— холотип [идентификатор: IBERZCXX0013]
Synergus carinatus Vassileva-Samanlieva, 1985 [паратип]Synergus carinatus Vassileva-Samanlieva, 1985
(семейство Cynipidae)
— паратип [идентификатор: IBERZCXX0014]
Synergus carinatus Vassileva-Samanlieva, 1985 [паратип]Synergus carinatus Vassileva-Samanlieva, 1985
(семейство Cynipidae)
— паратип [идентификатор: IBERZCXX0015]
Synergus carinatus Vassileva-Samanlieva, 1985 [паратип]Synergus carinatus Vassileva-Samanlieva, 1985
(семейство Cynipidae)
— паратип [идентификатор: IBERZCXX0016]
Puklina asphodelinae Boyajzhiev, 2003 [паратип]Puklina asphodelinae Boyajzhiev, 2003
(семейство Eulophidae)
— паратип [идентификатор: IBERZCXX0017]
Puklina asphodelinae Boyajzhiev, 2003 [паратип]Puklina asphodelinae Boyajzhiev, 2003
(семейство Eulophidae)
— паратип [идентификатор: IBERZCXX0018]
Puklina asphodelinae Boyajzhiev, 2003 [паратип]Puklina asphodelinae Boyajzhiev, 2003
(семейство Eulophidae)
— паратип [идентификатор: IBERZCXX0019]
Puklina asphodelinae Boyajzhiev, 2003 [паратип]Puklina asphodelinae Boyajzhiev, 2003
(семейство Eulophidae)
— паратип [идентификатор: IBERZCXX0020]
— 497 записа
първа предишна страница 2 от 50 следваща последна