English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Linaria alpina (L.) Mill. var. olympica — екземпляр SOXXXXXX0104


Linaria alpina (L.) Mill. var. olympica [холотип SOXXXXXX0104] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0104 [Linaria alpina (L.) Mill. var. olympica] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: In m. Olympo Thessaliae glareosis calcareis declivibus cacum "Skala" ad cca 2600-2750 m.s.m.
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 42 358]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Linaria alpina (L.) Mill. var. olympica

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Scrophulariaceae
род Linaria
вид Linaria alpina